ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 2474 คลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มิถุนายน 2562


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 2474 คลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 2474 คลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (เลขที่อัตรา 2474) คลิกที่นี่

urgent

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา  ห้องสอบที่ 1 (ห้อง3301)  , ห้องสอบที่ 2 (ห้อง2202) 

** ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  หลังเวลา 16.00 น.