บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ. หาดใหญ่  จัดกิจกรรมค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyata Art Camp)  ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 25-29 มีนาคม 2562  ภายในงานกิจกรรมมีทางบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด , ผู้บริหารบริษัทโตโยต้าสงขลา  โดยมีผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรกล่าวต้อนรับและร่วมเปิดงาน

           งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบในเชิงพาณิชย์แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดต่างๆ โดยมีวิทยากรชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของไทย กิจกรรมค่ายศิลปะโตโยต้า ในครั้งนี้ มีนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มอ. จำนวน 58 คน จัดกิจกรรมทั้งหมด 5 วันซึ่งวันที่ 25 เมษายน 2562 จะเป็นการนำเสนอผลงาน และปิดการแข่งขัน

2019040201

2019040202