คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากกลุ่มไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป เข้ามาร่วม MOU ด้านสหกิจศึกษากับคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับและร่วมหารือในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1

2018081501

2018081502