ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 3133 คลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 3133 คลิกที่นี่


เลื่อนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 3133  เป็นวันที่ 12 พ.ย.61


ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ (เลขที่อัตรา 3133)

รายละเอียดประกาศขยายระยะเวลา คลิกที่นี่


ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์

                ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 3133 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

เอกสารแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่