วันที่ 23 พ.ย 60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก School of Food Science&Technology, UMT Malaysia  มาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการงานวิจัยและอื่นๆ โดยมี คณบดี และทีมบริหาร คณาจารย์ภาควิชา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูล

2017113002