ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศราคากลาง

สอบราคา/ประกวดราคา

ปีงบประมาณ 2560

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 16 ชุด เริ่มวันที่ 12 ก.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 25 ก.ค.60 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นดาดฟ้า อาคารเรียนและบริหารอุตสาหกรรมเกษตร 3 จำนวน 1 งาน เริ่มวันที่ 3 ก.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 18 ก.ค.60 บันทึกเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบแรงกระแทก จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 10 ต.ค. 59 สิ้นสุดวันที่ 20 ต.ค.59 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมปริมาณน้อย จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 11 ต.ค. 59 สิ้นสุดวันที่ 21 ต.ค. 59 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงยูวี-วิสสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 11 ต.ค. 59 สิ้นสุดวันที่ 21 ต.ค. 59 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สอบราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 เครื่อง  เริ่มวันที่ 10 ต.ค. 59 สิ้นสุดวันที่ 20 ต.ค. 59 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เริ่มวันที่ 6 ต.ค. 59 สิ้นสุดวันที่ 13 ต.ค. 59 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One จำนวน 40 ชุด เริ่มวันที่ 6 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 19 ต.ค. 59 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ  * แก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์  เริ่มวันที่ 6 ต.ค 59 สิ้นสุดวันที่ 17 ต.ค. 59 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำฟิล์มหล่อแบบลูกกลิ้งหล่อเย็น จำนวน 1 เครื่อง  เริ่มวันที่ 25 ส.ค 59 สิ้นสุดวันที่ 6 ก.ย. 59 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2559

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เริ่มวันที่ 2 มี.ค. 59 สิ้นสุดวันที่ 11 มี.ค. 59 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาซื้อ Automatic Rotary Seal Vacuum and Flushing Gas Machine จำนวน 1 ชุด เริ่มวันที่ 9 พ.ย. 58 สิ้นสุดวันที่ 19 พ.ย. 58
สอบราคาซื้อเครื่องตัดเอนกประสงค์ พร้อมโปรแกรมสำหรับทำงาน จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 5 พ.ย. 58 สิ้นสุดวันที่ 17 พ.ย. 58
สอบราคาซื้อเครื่องชุดทำความเย็นสำหรับห้องเย็น -20 องศา จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 58 สิ้นสุดวันที่ 13 ต.ค. 58
สอบราคาซื้อตู้ปฏิบัติงานและบ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน (Anaerobic workstation) จำนวน 1 ตู้ เริ่มวันที่ 23 ก.ย. 58 สิ้นสุดวันที่ 5 ต.ค. 58

ปีงบประมาณ 2558
arrowสอบราคาซื้อเครื่องหั่นผักผลไม้เอนกประสงค์พร้อมชุดอุปกรณ์  จำนวน 1 เครื่อง | ยกเลิกประกาศสอบราคา
เริ่มวันที่ 11 ธ.ค. 57  สิ้นสุดวันที่ 22 ธ.ค. 57

arrow
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติวิจัยผลิตทดลอง ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ |  "บันทึกเพิ่มเติมในวันชี้สถานที่"  | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เริ่มวันที่ 12 ธ.ค. 57  สิ้นสุดวันที่ 23 ธ.ค. 57

arrow
สอบราคาซื้อTemperature data Logger with probe 12 ช่องสัญญาณพร้อมสายวัดอุณหภูมิ จำนวน 5 ชุด  | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เริ่มวันที่ 12 ธ.ค. 57  สิ้นสุดวันที่ 22 ธ.ค. 57

arrow
สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ จำนวน 1 เครื่อง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เริ่มวันที่ 10 พ.ย. 57  สิ้นสุดวันที่ 21 พ.ย. 57

arrow
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจจับโลหะในอาหาร จำนวน 1 เครื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เริ่มวันที่ 5 พ.ย. 57  สิ้นสุดวันที่ 17 พ.ย. 57

arrow
สอบราคาซื้อเครื่องหั่นผักผลไม้เอนกประสงค์พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคา
เริ่มวันที่ 3 พ.ย. 57  สิ้นสุดวันที่ 17 พ.ย. 57

arrow
สอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) จำนวน 1 เครื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  แก้ไขรายละเอียดเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) 
เริ่มวันที่ 3 พ.ย. 57  สิ้นสุดวันที่ 14 พ.ย. 57

arrow
สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เริ่มวันที่ 27 ต.ค. 57  สิ้นสุดวันที่ 10 พ.ย. 57

arrow
สอบราคาซื้อระบบ RFID สำหรับการบริหารร้านค้าปลีก (RFID Retail Solution System) จำนวน 1 ชุด  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เริ่มวันที่ 17 ต.ค. 57  สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ย. 57
arrow
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจจับโลหะในอาหาร จำนวน 1 เครื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคา
เริ่มวันที่ 17 ต.ค. 57  สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ย. 57

arrowสอบราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เริ่มวันที่ 15 ต.ค. 57  สิ้นสุดวันที่ 29 ต.ค. 57
arrowสอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
จำนวน 1 เครื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เริ่มวันที่ 16 ต.ค. 57  สิ้นสุดวันที่ 27 ต.ค. 57

arrowสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 4 เครื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เริ่มวันที่ 15 ต.ค. 57  สิ้นสุดวันที่ 27 ต.ค. 57

arrowสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ จำนวน 1 เครื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคา  แก้ไขรายละเอียดเครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ 
เริ่มวันที่ 14 ต.ค. 57  สิ้นสุดวันที่ 27 ต.ค. 57
arrowสอบราคาซื้อชุดระบบทวนสอบประสิทธิภาพการให้ความร้อนอาหารในภาชนะปิดสนิท จำนวน 1 ชุด  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เริ่มวันที่ 3 ต.ค. 57  สิ้นสุดวันที่ 14 ต.ค. 57

 

 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

ปีงบประมาณ 2560
arrow สขร.1 เดือนตุลาคม 2559

ปีงบประมาณ 2559
arrowสขร.1 เดือนเมษายน 2559
arrow
สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2558
arrowสขร.1 เดือนตุลาคม 2558

ปีงบประมาณ 2558
arrowสขร.1 เดือนธันวาคม 2557
arrow
สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2557
arrow
สขร.1 เดือนตุลาคม 2557

ปีงบประมาณ 2557
arrowสขร.1 เดือนสิงหาคม 2557
arrowสขร.1 เดือนพฤษภาคม 2557
arrowสขร.1 เดือนมีนาคม 2557
arrowสขร.1 เดือนธันวาคม 2556

ปีงบประมาณ 2556
arrowสขร.1 เดือนกันยายน 2556
arrowสขร.1 เดือนมิถุนายน 2556
arrowสขร.1 เดือนธันวาคม 2555
arrowสขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2555

ปีงบประมาณ 2555
arrowสขร.1 เดือนธันวาคม 2554
arrowสขร.1 เดือนมีนาคม 2555
arrowสขร.1 เดือนพฤษภาคม 2555
arrowสขร.1 เดือนมิถุนายน 2555 
arrowสขร.1 เดือนตุลาคม 2555

ปีงบประมาณ 2554
arrowสขร.1 เดือนตุลาคม 2553
arrowสขร.1 เดือนมกราคม 2554
arrowสขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2554
arrowสขร.1 เดือนพฤษภาคม 2554
arrowสขร.1 เดือนมิถุนายน 2554
arrowสขร.1 เดือนกรกฎาคม 2554
arrowสขร.1 เดือนกันยายน 2554

ปีงบประมาณ 2553
arrowสขร.1 เดือนธันวาคม 2552
arrowสขร.1 เดือนมกราคม 2553
arrowสขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2553
arrowสขร.1 เดือนเมษายน 2553  

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 33 รายการ เริ่มวันที่  3 เม.ย. 60  สิ้นสุดวันที่  20 เม.ย 60  ภาพประกอบ1 ภาพประกอบ2 ภาพประกอบ3

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 31 รายการ เริ่มวันที่  21 มี.ค. 59  สิ้นสุดวันที่  31 มี.ค. 59

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักพร้อมรื้อถอน เริ่มวันที่  10 เม.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  29 เม.ย. 58  

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 36 รายการ เริ่มวันที่  26 ก.พ. 58  สิ้นสุดวันที่  11 มี.ค. 58  

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 10 รายการ เริ่มวันที่  14 ม.ค. 58  สิ้นสุดวันที่  23 ม.ค. 58  | ดาวน์โหลดรูปภาพ

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลา ขายทอดตลาดพัสดุรายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง คลิกที่นี่

ประกาศขายทอดตลาดรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) เริ่มวันที่ 23 มิ.ย. 57 สิ้นสุดวันที่ 14 ก.ค. 57 ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5 ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 

ประกาศขายทอดตลาด รอบวันที่ 21 มีนาคม 2557 - 2 เมษายน 2557 จำนวน 46 รายการ  ภาพกลุ่มที่ 1 , ภาพกลุ่มที่ 2

ประกาศขายทอดตลาด รอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 - 26 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 75 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด รอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

 

ประกาศราคากลาง

ราคากลางปรับปรุงพื้นดาดฟ้า อาคารเรียนและบริหารอุตสาหกรรมเกษตร 3 จำนวน 1 งาน  เริ่มวันที่ 3 ก.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 3 ส.ค. 60

ราคากลางซ่อมเครื่องเหวี่ยงแยกควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง  เริ่มวันที่ 16 พ.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 16 มิ.ย. 60

ราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยของอาหาร เริ่มวันที่ 31 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 59

ราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบความเป็นเลิศด้านอาหารทะเล เริ่มวันที่ 31 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 59

ราคากลางเครื่องลดปริมาตรชนิดเป่าด้วยไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 17 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 17 พ.ย. 59

ราคากลางชุดวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด เริ่มวันที่ 13 ต.ค. 59 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 59

ราคากลางชุดเครื่องมือสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จำนวน 1 ชุด เริ่มวันที่ 13 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 59

ราคากลางตู้อบลมร้อนแบบถาดหมุน จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 13 ต.ค. 59 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 59

ราคากลางตู้อบขนมสำหรับผลิตอาหารแท่งให้พลังงาน จำนวน 1 ตู้ เริ่มวันที่ 26 ก.ย. 59 สิ้นสุดวันที่ 26 ต.ค. 59

ราคากลางเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 19 ก.ย. 59 สิ้นสุดวันที่ 19 ต.ค. 59

ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ำแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 14 ก.ย. 59 สิ้นสุดวันที่ 14 ต.ค.59

ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องฆ่าเชื้อแบบความดันสูง จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  30 พ.ค. 59  สิ้นสุดวันที่  30 มิ.ย. 59

ราคากลางเครื่องอบฟิล์มหด จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  13 พ.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  13 ธ.ค. 58

ราคากลางเครื่องตรวจหาความผิดปกติของสายพันธุ์ด้วยเทคนิค TTGE จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  4 พ.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  4 ธ.ค. 58

ราคากลางเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  3 พ.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  3 ธ.ค. 58

ราคากลางเครื่องตีบดตัวอย่าง (Stomacher) จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  23 ก.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  23 ต.ค. 58

ราคากลางชุดอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพใกล้ความถี่อินฟราเรด(Near-Infrared (NIR) Camera) จำนวน 1 ชุด เริ่มวันที่  22 ก.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  22 ต.ค. 58

ราคากลางงานปรับปรุงหลังคาลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนและบริหารอุตสาหกรรมเกษตร 3 เริ่มวันที่  17 เม.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  17 พ.ค. 58

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 8  เริ่มวันที่  11 ก.พ. 58  สิ้นสุดวันที่  11 มี.ค. 58