ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2561

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 KVA. จำนวน 1 เครื่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสับผสม จำนวน 1 เครื่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One จำนวน 6 ชุด

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อบลมร้อนผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อบลมร้อน จำนวน 2 ตู้

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดเฉดสี จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เริ่มวันที่ 22 ธ.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 4 ม.ค. 61 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีสำหรับตัวอย่างเหลว จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 17 ต.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 25 ต.ค. 60 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน 1 ตู้ เริ่มวันที่ 17 ต.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 25 ต.ค. 60 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 26 ก.ย. 60 สิ้นสุดวันที่ 9 ต.ค.60 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

ปีงบประมาณ 2560


 สขร.1 เดือนตุลาคม 2559

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 17 รายการ เริ่มวันที่ 3 ม.ค.61 สิ้นสุดวันที่ 17 ม.ค.61 | ภาพประกอบ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 33 รายการ เริ่มวันที่  3 เม.ย. 60  สิ้นสุดวันที่  20 เม.ย 60  ภาพประกอบ1 ภาพประกอบ2 ภาพประกอบ3

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 31 รายการ เริ่มวันที่  21 มี.ค. 59  สิ้นสุดวันที่  31 มี.ค. 59

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักพร้อมรื้อถอน เริ่มวันที่  10 เม.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  29 เม.ย. 58  

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 36 รายการ เริ่มวันที่  26 ก.พ. 58  สิ้นสุดวันที่  11 มี.ค. 58  

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 10 รายการ เริ่มวันที่  14 ม.ค. 58  สิ้นสุดวันที่  23 ม.ค. 58  | ดาวน์โหลดรูปภาพ

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลา ขายทอดตลาดพัสดุรายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง คลิกที่นี่

ประกาศขายทอดตลาดรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) เริ่มวันที่ 23 มิ.ย. 57 สิ้นสุดวันที่ 14 ก.ค. 57 ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5 ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 

ประกาศขายทอดตลาด รอบวันที่ 21 มีนาคม 2557 - 2 เมษายน 2557 จำนวน 46 รายการ  ภาพกลุ่มที่ 1 , ภาพกลุ่มที่ 2

ประกาศขายทอดตลาด รอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 - 26 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 75 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด รอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศราคากลาง

ราคากลางเครื่องวัดเฉดสี จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 27 ก.ย. สิ้นสุดวันที่ 27 ต.ค.60

ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One จำนวน 6 ชุด เริ่มวันที่ 19 ต.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 19 พ.ย. 60

ราคากลางเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 24 ต.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 24 พ.ย.60

ราคากลางเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 25 ต.ค.60 สิ้นสุดวันที่ 25 พ.ย. 60

ราคากลางตู้อบลมร้อน จำนวน 2 ตู้ เริ่มวันที่ 27 ต.ค.60 สิ้นสุดวันที่ 27 พ.ย. 60

ราคากลางเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ เริ่มวันที่ 30 ต.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 60

ราคากลางเครื่องสับผสมราคากลางเครื่องสับผสม จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 30 ต.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 60

ราคากลางปรับปรุงพื้นดาดฟ้า อาคารเรียนและบริหารอุตสาหกรรมเกษตร 3 จำนวน 1 งาน  เริ่มวันที่ 3 ก.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 3 ส.ค. 60

ราคากลางซ่อมเครื่องเหวี่ยงแยกควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง  เริ่มวันที่ 16 พ.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 16 มิ.ย. 60

ราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยของอาหาร เริ่มวันที่ 31 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 59

ราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบความเป็นเลิศด้านอาหารทะเล เริ่มวันที่ 31 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 59

ราคากลางเครื่องลดปริมาตรชนิดเป่าด้วยไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 17 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 17 พ.ย. 59

ราคากลางชุดวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด เริ่มวันที่ 13 ต.ค. 59 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 59

ราคากลางชุดเครื่องมือสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จำนวน 1 ชุด เริ่มวันที่ 13 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 59

ราคากลางตู้อบลมร้อนแบบถาดหมุน จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 13 ต.ค. 59 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 59

ราคากลางตู้อบขนมสำหรับผลิตอาหารแท่งให้พลังงาน จำนวน 1 ตู้ เริ่มวันที่ 26 ก.ย. 59 สิ้นสุดวันที่ 26 ต.ค. 59

ราคากลางเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 19 ก.ย. 59 สิ้นสุดวันที่ 19 ต.ค. 59

ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ำแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 14 ก.ย. 59 สิ้นสุดวันที่ 14 ต.ค.59

ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องฆ่าเชื้อแบบความดันสูง จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  30 พ.ค. 59  สิ้นสุดวันที่  30 มิ.ย. 59

ราคากลางเครื่องอบฟิล์มหด จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  13 พ.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  13 ธ.ค. 58

ราคากลางเครื่องตรวจหาความผิดปกติของสายพันธุ์ด้วยเทคนิค TTGE จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  4 พ.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  4 ธ.ค. 58

ราคากลางเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  3 พ.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  3 ธ.ค. 58

ราคากลางเครื่องตีบดตัวอย่าง (Stomacher) จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  23 ก.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  23 ต.ค. 58

ราคากลางชุดอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพใกล้ความถี่อินฟราเรด(Near-Infrared (NIR) Camera) จำนวน 1 ชุด เริ่มวันที่  22 ก.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  22 ต.ค. 58

ราคากลางงานปรับปรุงหลังคาลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนและบริหารอุตสาหกรรมเกษตร 3 เริ่มวันที่  17 เม.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  17 พ.ค. 58

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 8  เริ่มวันที่  11 ก.พ. 58  สิ้นสุดวันที่  11 มี.ค. 58