ข่าวรางวัลที่ได้รับ

                    นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ไบเทค บางนา กทม. ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.หาดใหญ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มีคะแนนรวม 30 คะแนน(ผู้ชนะเลิศอับดับ 1 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 34 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 31 คะแนน) สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นทีมนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารประกอบด้วย

1.นายธนุพงษ์ ศรีแสง

2.นายณัฐชนน สร้างสมจิตร์

3.นายวศิน ภัทรปรัชญากุล

4.นางสาวมนัสยา จงศรีวัฒนพร

                    โดยมีทีมอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.นพรัตน์ ชี้ทางดี และ ดร.ดุสิดา ถิรวัฒน์ และมีทีมคณาจารย์ที่ช่วยเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาทุกท่าน

 

2017061301

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 (ThaiStar Packaging Awards 2017) จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

                 นางสาวมณี แซ่ซำ และ นายเมธา นิลอรุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีคะแนนรวม ลำดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับ จากผลงานการประกวดทั้งหมด 352 ชิ้น ซึ่งคัดเหลือ 8 รางวัล ในประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป ประเภทนักศึกษา ในการประกวดดังกล่าวเป็นเวทีการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับประเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา เป็นประจำทุกปีเพื่อคัดเลือกผลงานบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย สู่การประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับ AsiaStar และ ระดับ WorldStar นอกจากนี้ นางสาวมณี แซ่ซำ ยังได้รางวัลพิเศษการออกแบบบาร์โค้ด ของสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ซึ่งเป็นรางวัลการสร้างสรรค์รูปแบบ barcode ให้มีเอกลักษณ์ที่สามารถสื่อถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภครับรู้ได้และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง scanner บาร์โค้ดที่ใช้ตามร้านค้าทั่วไปได้

                 จากผลการประกวดที่นักศึกษาทั้งสองได้รับทำให้ได้รับสิทธิ์ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย 2017 (AsiaStar Packaging Awards 2017) ต่อไป

                      ท้ายนี้ทางภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสงขลา) และ บริษัทเอสแพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด(มหาชน)

 

2017041001

2017041002

2017041003

 

2017011801นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล WorldStar Student Awards 2016 จาก World Packaging Organisation (WPO) โดยจัดการประกวดที่ประเทศแอฟริกาใต้ นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ ได้รับรางวัล WorldStar Student awards 2016 ประเภท Certificates of Recognition จาก World Packaging Organisation (WPO) ได้ตัดสินผลการประกวดไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจัดการประกวดที่ประเทศแอฟริกาใต้ ในการประกวดครั้งนี้นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ เป็น 1 ใน 5 คนของนักศึกษาไทยที่ได้รับรางวัล โดยมี ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ และอาจารย์สมพร นิลมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของการประกวดบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันนายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทำงานที่บริษัทไบโอแลป จำกัด ตำแหน่ง QCPD (Quality Control Packaging Design) จังหวัดสมุทรปราการ ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาและหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ได้กล่าวว่า การประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในครั้งนี้ ผ่านการคัดเลือกจากเวทีระดับโลกโดยมีนักศึกษาทั่วโลกส่งเข้าประกวดชิงรางวัล โดยปีนี้ได้จัดที่ประเทศแอฟริกาใต้ อาจารย์สมพร นิลมณี ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ก่อนที่ได้รับสิทธิประกวด WorldStar Student awards 2016 นั้น นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ ได้รับรางวัลการออกแบบ barcode บนบรรจุภัณฑ์จาก GS1 Thailand สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2558 (ThaiStar Packaging Awards 2015) นอกจากนี้ได้รับรางวัล AsiaStar 2015 Award for Packaging Excellence ซึ่งจัดการประกวดขึ้นที่เมือง อิสตันบูล ประเทศตุรกี จากผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ เพื่อการจำหน่ายที่ได้รับ 3 รางวัล มีแนวคิดในการออกและผลงานดังนี้ 

Thai Chaolay pants are recognized unique souvenir from Thailand. They make great traveler’s pants and are also comfortable pants for work outs. Chinese people believe that Arowana fish is representative of unlimited wealth. The design of the pant package mimics the Arowana characters in order to reflect wealth and good luck.

Thai Chaolay pants package is aimed to use two colors as green and orange at different tones, allowing the identity and colors to be the highlight of each package. Preference of font character can show two principal display panels (PDP) in Thai and English languages under unity of product and easy to read. According to barcode design concept, it seems like the shape of pants with product brand and applies the 13 digits by the standard organization GS1. Product information on each panel can communicate to consumer for understanding the product such as pant information, number of pant, how to wear, figure of pant in front and back side and contact address. This concept can be shown in a configuration of a pair of pants packages which are vertically aligned in mouth to mount of fish in contact. The dimension of the package is designed

2017011801 2017011802 2017011803

ไชยรัตน์/ข่าว

 

                   13 มีนาคม 2560 งานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. รางวัลทรงคุณค่าชาวบัวหลวงกับรางวัลของคนทำงาน บรรยายากาศแห่งความปิติยินดีกันถ้วนหน้า ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ประกอบด้วย 

                   ลูกจ้างประจำดีเด่นมหาวิทยาลัย ปี 2559 นายมนัส อินทรพันธ์

                   อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์

                   ผลงานดีเด่นสาขาการแต่งตำรา ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

                   และยินดีกับผู้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ ในส่วนของคณะอีกด้วย คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

2017031503

 

 

 

 

 

 

ผลงานดีเด่น สาขาการแต่งตำรา ปี 2559

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

2017031501

 

 

 

 

อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2559

รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์

2017031502

 

 

 

 

ลูกจ้างประจำดีเด่นมหาวิทยาลัย ปี 2559

นายมนัส อินทรพันธ์

 

            คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับรางวัล The DaSilva Award 2016 จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ในเอเชียที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานที่โดดเด่นในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา ซึ่งมีการประกาศผลรางวัลไปในวันที่ 28 กันยายน 2559 ระหว่างการประชุมครั้งที่ 68 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ ประเทศญี่ปุ่น 
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sbj.or.jp/e/about/about_awards_dasilva_2016.html

Dr. Uschara Thumarat

Affiliation: Department of Industrial Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University, Thailand

Research title for the award: Biochemical characterization and molecular engineering of recombinant cutinases and carboxylesterase from a thermophilic actinomycete, Thermobifida alba AHK119

Dr. Uschara Thumarat- Winner of DaSilva Award 2016
[Background and Achievements]

Dr. Uschara Thumarat earned B.Sc. and M.Sc. from Prince of Songkla University, Thailand. During her master degree study in May 2007, she went to do research at Professor Kawai’s laboratory at Okayama University for ten months supported by Japan Student Services Organization (JASSO). After that, she worked as Ph.D. student at Kyoto Institute of Technology under Professor Kawai’s supervision. Her Ph.D. thesis is “Biochemical, genetic and structural analysis of cutinases from Thermobifida alba AHK119.” She published four research articles and one book chapter.

 

Her work has been supported by Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) since 2009. After graduation, she went back to work in Thailand as a lecturer at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang for one year and transferred to Prince of Songkla University in January 2014. Currently, her work is related to molecular in polyester-degrading and pesticide-degrading enzymes. As pesticides are toxic and kept long in the environments, pesticide contamination in soil is a serious problem in Thailand; therefore, enzymatic removal and monitoring of the pesticides is useful for environmental remediation of contaminated soil and streams. In addition to work with enzymes, she also isolates soil bacteria with promoting plant growth activity and these organisms will be used as bio-fertilizer in the future.
 

[Message as a prize winner]

I appreciated the Society for Biotechnology, Japan to choose me as the prize winner of the DaSilva Award 2016. This prize not only encourages me to continue my research but also shows collaborations between Japanese scientists and others. As a young scientist to receive this award, I will do research as best as I can. I would like to thank Professor Kawai to support me for nearly 10 years. Professor Kawai always supervises my work and cherishes me to do research. Thank you Journal bioscience and bioengineering (JBB) to publish my work and I will publish more in this journal. 

2016101101

2016101103

2016101104