ข่าวสมัครงาน

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่3 คลิกที่นี่

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 3474 คลิกที่นี่


ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 3474 เป็นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น.


ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดตารางแนบท้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

รายละเอียดประกาศรับสมัครครั้งที่ 3 คลิกที่นี่

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครครั้งที่ 3 คลิกที่นี่

ใบสมัคร คลิกที่นี่

ใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่


(สำเนา)

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์

                      ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม   โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คลิกที่นี่

รายละเอียดประกาศรับสมัครครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

ใบสมัคร คลิกที่นี่

ใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะฯ คลิกที่นี่


ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้คณะฯ

                  ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประสานงานภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร นั้น ตามกำหนดการและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานเงินรายได้

- ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอขยายเวลารับสมัครงานรายละเอียด คลิกที่นี่ / ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ(ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)

  ขอเลื่อนการประกาศออกไปเป็นวันศุกร์ 15 กันยายน 2560 new star


- ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ขอเลื่อนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบออกไปเป็นวันที่ 14 มิ.ย. 2560

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์

                     ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 อัตรา และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ(ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ(ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์