ข่าวสมัครงาน

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์

                ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 3133 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

เอกสารแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์

                    ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่

 

                  ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามรายละเอียดแนบนี้

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัครงาน(พนักงานเงินรายได้) คลิกที่นี่

                 ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่3 คลิกที่นี่