ข่าวสมัครงาน

                 ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่

                  ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามรายละเอียดแนบนี้

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัครงาน(พนักงานเงินรายได้) คลิกที่นี่

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 3474 คลิกที่นี่


ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 3474 เป็นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น.


ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดตารางแนบท้าย

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่3 คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะฯ คลิกที่นี่


ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้คณะฯ

                  ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประสานงานภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร นั้น ตามกำหนดการและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานเงินรายได้