ข่าวการศึกษา ทุนในประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ http://agrodatabase.psu.ac.th/entrance/

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ http://agrodatabase.psu.ac.th/entrance/

 

                ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10- 30  พฤศจิกายน 2560 

                สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการศึกษาคณะฯ (มณีทิพย์) โทร.6309 โดยมีรายละเอียดตามประกาศและใบสมัครที่แนบดังนี้

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

ดาวนโหลดประกาศรับสมัครทุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่