ข่าวการศึกษา ทุนในประเทศ

                ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10- 30  พฤศจิกายน 2560 

                สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการศึกษาคณะฯ (มณีทิพย์) โทร.6309 โดยมีรายละเอียดตามประกาศและใบสมัครที่แนบดังนี้

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

แบบฟอร์มใบสมัคร

ดาวนโหลดประกาศรับสมัครทุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครทุนโครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่2) รายละเอียดคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครทุน คลิกที่นี่

1. ประกาศรับสมัครทุนโครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

2. ใบสมัครทุน ดาวน์โหลด