ข่าวการศึกษา ทุนในประเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกทุนโครงการทักษะฯ ประจำปี 2561 คลิกที่นี่


                คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการศึกษา คณะฯ (มณีทิพย์) โทร.6309

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ http://agrodatabase.psu.ac.th/entrance/

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ http://agrodatabase.psu.ac.th/entrance/

 

                ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10- 30  พฤศจิกายน 2560 

                สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการศึกษาคณะฯ (มณีทิพย์) โทร.6309 โดยมีรายละเอียดตามประกาศและใบสมัครที่แนบดังนี้

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

แบบฟอร์มใบสมัคร