เมื่อวันที่ 11/10/2560 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ (รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์) และผู้แทนบุคลากรคณะฯ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ (ดร.ไพร พัฒโน) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

2017101201

2017101202

2017101203