รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะฯ คลิกที่นี่


ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้คณะฯ

                  ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประสานงานภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร นั้น ตามกำหนดการและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานเงินรายได้