เด็ก อก.ระลึกถึงเรือจ้าง! 

                    เช้าวันนี้ วันดีๆๆที่ 24 สค.60 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.ได้จัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณครู ในวันนี้ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูและบุคลากรในคณะฯเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่บ่มเพาะศิษย์ให้สำเร็จวิชาทุกประการ โดยกิจกรรมช่วงเช้าตรู่มีการทำบุญตักบาตรที่หน้าคณะ และกิจกรรมไหว้ครู ตลอดจนมีกิจกรรมมอบทุนรางวัลให้กับนักศึกษาเรียนดีและรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปีอีกด้วย

01

02

03

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Agro-Industry-PSU-1497870420462810/