ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

รายละเอียดประกาศรับสมัครครั้งที่ 3 คลิกที่นี่

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครครั้งที่ 3 คลิกที่นี่

ใบสมัคร คลิกที่นี่

ใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่


(สำเนา)

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์

                      ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม   โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คลิกที่นี่

รายละเอียดประกาศรับสมัครครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

ใบสมัคร คลิกที่นี่

ใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่