ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(สำเนา)


ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ


                       ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เลขที่อัตรา 3476 สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร