เชิญฟังบรรยายสัมมนาหัวข้อ "Production of prebiotic oligosaccharides using enzymes-focus on galactooligosaccharides" โดย Prof.Dr. Dietmar Haltrich และ Dr.Thu-Ha Nguyen จาก BOKU University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria ในพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3308 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.

 

2017052301