• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ข่าวกิจกรรม/สัมนา

logo agro จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร new star

logo agro อบรมความปลอดภัยประจำปี 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

logo agro 2 หนุ่ม 2 สไตล์กับการบรรยาย "คนรุ่นใหม่กับการลงทุน" โดยภาววิทย์ กลิ่นประทุม และ "กินอยู่อย่างสง่า" โดยสง่า ดามาพงษ์ 

logo agro เชิญร่วมอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA

logo agro คณะอุตสาหกรรมเกษตรส่งมอบดอกดารารัตน์ ผ่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

logo agro พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง Faculty of Agro-Industry, PSU And Faculty of Agricultural Technology, UGM

logo agro โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและซ้อมอัคคีภัย 

logo agro อก.วิชาการ ครั้งที่ 17 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


- ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอขยายเวลารับสมัครงานรายละเอียด คลิกที่นี่ / ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ(ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)

  ขอเลื่อนการประกาศออกไปเป็นวันศุกร์ 15 กันยายน 2560 new star


- ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ขอเลื่อนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบออกไปเป็นวันที่ 14 มิ.ย. 2560

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์

                     ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 อัตรา และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ(ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ(ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์