• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ข่าวล่าสุด Lastnews

ข่าวกิจกรรม/สัมนา

logo agro 2 หนุ่ม 2 สไตล์กับการบรรยาย "คนรุ่นใหม่กับการลงทุน" โดยภาววิทย์ กลิ่นประทุม และ "กินอยู่อย่างสง่า" โดยสง่า ดามาพงษ์ new star

logo agro เชิญร่วมอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA

logo agro คณะอุตสาหกรรมเกษตรส่งมอบดอกดารารัตน์ ผ่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

logo agro พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง Faculty of Agro-Industry, PSU And Faculty of Agricultural Technology, UGM

logo agro โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและซ้อมอัคคีภัย 

logo agro อก.วิชาการ ครั้งที่ 17 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 

logo agro อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.สรุปผลมาตรฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ

logo agro เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

logo agro ค่ายอุตสาหกรรมเกษตร ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์แก่โรงเรียน ตชด. ปี 2560

 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


- ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอขยายเวลารับสมัครงานรายละเอียด คลิกที่นี่ / ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ(ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)

  ขอเลื่อนการประกาศออกไปเป็นวันศุกร์ 15 กันยายน 2560 new star


- ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ขอเลื่อนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบออกไปเป็นวันที่ 14 มิ.ย. 2560

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์

                     ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 อัตรา และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ(ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ(ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์