TRF

- ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอขยายเวลารับสมัครงานรายละเอียด คลิกที่นี่ / ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ(ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)

  ขอเลื่อนการประกาศออกไปเป็นวันศุกร์ 15 กันยายน 2560 new star


- ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ขอเลื่อนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบออกไปเป็นวันที่ 14 มิ.ย. 2560

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์

                     ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 อัตรา และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ(ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ(ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์