มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ดำเนิน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ได้มีการจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ ฯ ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสัมมนา ราชมังคลากีฬาสถาน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

          ในการนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ บรรยายเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับความห่วงใยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน” ซึ่งมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหาร ฮาลาลจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้มีอาหารรับประทานที่ถูกต้องตามหลักศาสนาและถูกต้องตามหลักโภชนาการ

          ทั้งนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง “ความสำคัญของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทย” โดย ดร.นพดล  ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คุณสุภัททา เข็มทอง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการสายการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  คุณจำนงค์ นิรังสรรค์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมเชฟประเทศไทย และคุณไพศาล พรหมยงค์ กรรมการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ นักศึกษา สื่อมวลชน ให้ความสนใจร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก.

2017032801

2017032802

2017032803