เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ทางบริษัท SCG กลุ่มบริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด  โดยนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้จัดบรรยายติดอาวุธทางอาชีพให้กับนักศึกษาวัสดุภัณฑ์ อก.โดยมีนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับมืออาชีพ มาเปิด Idea Packaging Development and Digital Marketing Strategy จากกลุ่มบริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด และนักการตลาดใน PSU จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ อก..ให้กับนักศึกษาสาขาดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

2017020105

2017020106