คิดบวก..ชีวิตบวก..Positive Thinking ศูนย์ ADCET จัดให้กับบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรส่วนหนึ่ง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่ห้อง 3307 อุตสาหกรรมเกษตร โดยวิทยากร คุณฉันทลักษณ์ มงคล จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2017020103

2017020104