รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง คลิกที่นี่

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะฯ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (21/3/2560)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

                 ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เอกสารขยายเวลาประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง

เอกสารขยายเวลาแนบท้ายประกาศ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง

เอกสารแนบท้ายประกาศ

แบบฟอร์มใบสมัครงานพนักงานเงินรายได้