ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่