ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด)

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบเฉพาะเจาะจง

สอบราคา/ประกวดราคา

ปีงบประมาณ 2561

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีสำหรับตัวอย่างเหลว จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 17 ต.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 25 ต.ค. 60

ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน 1 ตู้ เริ่มวันที่ 17 ต.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 25 ต.ค. 60

 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

ปีงบประมาณ 2560
arrow สขร.1 เดือนตุลาคม 2559

ปีงบประมาณ 2559
arrowสขร.1 เดือนเมษายน 2559
arrow
สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2558
arrowสขร.1 เดือนตุลาคม 2558

ปีงบประมาณ 2558
arrowสขร.1 เดือนธันวาคม 2557
arrow
สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2557
arrow
สขร.1 เดือนตุลาคม 2557

ปีงบประมาณ 2557
arrowสขร.1 เดือนสิงหาคม 2557
arrowสขร.1 เดือนพฤษภาคม 2557
arrowสขร.1 เดือนมีนาคม 2557
arrowสขร.1 เดือนธันวาคม 2556

ปีงบประมาณ 2556
arrowสขร.1 เดือนกันยายน 2556
arrowสขร.1 เดือนมิถุนายน 2556
arrowสขร.1 เดือนธันวาคม 2555
arrowสขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2555

ปีงบประมาณ 2555
arrowสขร.1 เดือนธันวาคม 2554
arrowสขร.1 เดือนมีนาคม 2555
arrowสขร.1 เดือนพฤษภาคม 2555
arrowสขร.1 เดือนมิถุนายน 2555 
arrowสขร.1 เดือนตุลาคม 2555

ปีงบประมาณ 2554
arrowสขร.1 เดือนตุลาคม 2553
arrowสขร.1 เดือนมกราคม 2554
arrowสขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2554
arrowสขร.1 เดือนพฤษภาคม 2554
arrowสขร.1 เดือนมิถุนายน 2554
arrowสขร.1 เดือนกรกฎาคม 2554
arrowสขร.1 เดือนกันยายน 2554

ปีงบประมาณ 2553
arrowสขร.1 เดือนธันวาคม 2552
arrowสขร.1 เดือนมกราคม 2553
arrowสขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2553
arrowสขร.1 เดือนเมษายน 2553  

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 33 รายการ เริ่มวันที่  3 เม.ย. 60  สิ้นสุดวันที่  20 เม.ย 60  ภาพประกอบ1 ภาพประกอบ2 ภาพประกอบ3

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 31 รายการ เริ่มวันที่  21 มี.ค. 59  สิ้นสุดวันที่  31 มี.ค. 59

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักพร้อมรื้อถอน เริ่มวันที่  10 เม.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  29 เม.ย. 58  

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 36 รายการ เริ่มวันที่  26 ก.พ. 58  สิ้นสุดวันที่  11 มี.ค. 58  

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 10 รายการ เริ่มวันที่  14 ม.ค. 58  สิ้นสุดวันที่  23 ม.ค. 58  | ดาวน์โหลดรูปภาพ

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลา ขายทอดตลาดพัสดุรายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง คลิกที่นี่

ประกาศขายทอดตลาดรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) เริ่มวันที่ 23 มิ.ย. 57 สิ้นสุดวันที่ 14 ก.ค. 57 ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5 ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 

ประกาศขายทอดตลาด รอบวันที่ 21 มีนาคม 2557 - 2 เมษายน 2557 จำนวน 46 รายการ  ภาพกลุ่มที่ 1 , ภาพกลุ่มที่ 2

ประกาศขายทอดตลาด รอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 - 26 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 75 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด รอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

 

ประกาศราคากลาง

ราคากลางปรับปรุงพื้นดาดฟ้า อาคารเรียนและบริหารอุตสาหกรรมเกษตร 3 จำนวน 1 งาน  เริ่มวันที่ 3 ก.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 3 ส.ค. 60

ราคากลางซ่อมเครื่องเหวี่ยงแยกควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง  เริ่มวันที่ 16 พ.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 16 มิ.ย. 60

ราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยของอาหาร เริ่มวันที่ 31 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 59

ราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบความเป็นเลิศด้านอาหารทะเล เริ่มวันที่ 31 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 59

ราคากลางเครื่องลดปริมาตรชนิดเป่าด้วยไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 17 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 17 พ.ย. 59

ราคากลางชุดวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด เริ่มวันที่ 13 ต.ค. 59 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 59

ราคากลางชุดเครื่องมือสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จำนวน 1 ชุด เริ่มวันที่ 13 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 59

ราคากลางตู้อบลมร้อนแบบถาดหมุน จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 13 ต.ค. 59 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 59

ราคากลางตู้อบขนมสำหรับผลิตอาหารแท่งให้พลังงาน จำนวน 1 ตู้ เริ่มวันที่ 26 ก.ย. 59 สิ้นสุดวันที่ 26 ต.ค. 59

ราคากลางเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 19 ก.ย. 59 สิ้นสุดวันที่ 19 ต.ค. 59

ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ำแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 14 ก.ย. 59 สิ้นสุดวันที่ 14 ต.ค.59

ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องฆ่าเชื้อแบบความดันสูง จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  30 พ.ค. 59  สิ้นสุดวันที่  30 มิ.ย. 59

ราคากลางเครื่องอบฟิล์มหด จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  13 พ.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  13 ธ.ค. 58

ราคากลางเครื่องตรวจหาความผิดปกติของสายพันธุ์ด้วยเทคนิค TTGE จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  4 พ.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  4 ธ.ค. 58

ราคากลางเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  3 พ.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  3 ธ.ค. 58

ราคากลางเครื่องตีบดตัวอย่าง (Stomacher) จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  23 ก.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  23 ต.ค. 58

ราคากลางชุดอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพใกล้ความถี่อินฟราเรด(Near-Infrared (NIR) Camera) จำนวน 1 ชุด เริ่มวันที่  22 ก.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  22 ต.ค. 58

ราคากลางงานปรับปรุงหลังคาลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนและบริหารอุตสาหกรรมเกษตร 3 เริ่มวันที่  17 เม.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  17 พ.ค. 58

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 8  เริ่มวันที่  11 ก.พ. 58  สิ้นสุดวันที่  11 มี.ค. 58