ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)  กำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2561 ยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการศึกษา คณะฯ (มณีทิพย์) โทร.6309

โดยมีรายละเอียดตามประกาศ คลิกที่นี่