เริ่มต้นกันอย่างคึกคักสำหรับ อก.วิชาการ 2561 เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 ทั้งกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.เป็นงาน มอ.วิชาการ2561และตลาดนัดหลักสูตร มีน้องๆนักเรียนทั่วภาคใต้มาชมโดยมีท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีมาเปิดงาน และบูธนิทรรศการของคณะเอง ได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนเป็นจำนวนมาก มาที่คณะเราได้จัด Open House เปิดบ้านให้ชม ชิม แล ตอบ ทั้งแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตอบปัญหาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร จากนักเรียนทั่วภาคใต้ที่สมัครเข้ามาร่วม การชมแลปและห้องปฏิบัติการ ทางด้านต่างๆของคณะ การเล่นเกมส์สุดท้ายมอบรางวัลและเกียรติบัตร นับว่าครั้งนี้ได้รับความสำเร็จอีกระดับหนึ่ง

2018082101

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร จัดที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ห้อง 3301  ภาพกิจกรรมทั้งหมด 

กิจกรรมที่ 2. โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของน้องรุ่นที่ 4 จัดที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ห้อง 2202 ภาพกิจกรรมทั้งหมด 

กิจกรรมที่ 3. Open House เปิดห้องแล็บ จัดที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาพกิจกรรมทั้งหมด 

ผังการจัดวางบูธที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ คลิกที่นี่

1.การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

     สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน  แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม      โดยแต่ละทีมจะมีสมาชิกทีมละ 2 คน  ซึ่งมาจากโรงเรียนเดียวกัน

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายการสมัครประกวดแข่งขันฯ
  2. สมัครทาง E-mail หรือ Fax ตามเอกสารที่แนบให้
  3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีรายชื่อตามใบสมัครเท่านั้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งผู้จัดการแข่งขันก่อนการแข่งขัน
  4. หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561  (รับจำนวนจำกัด)

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กำหนดการกิจกรรม “การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร”

วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2561   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 12.30 น.                             รายงานตัว

เวลา 13.00 - 14.00 น.                 แข่งขัน รอบคัดเลือกโดยข้อเขียน

เวลา 14.15 – 15.00 น.                แข่งขัน รอบชิงชนะเลิศโดยตอบแข่งขัน

เวลา 15.30 น.                             ประกาศผลและมอบรางวัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณกวิสัสต์  แดงยวน  โทรศัพท์ 074-286301 มือถือ 089-8704971 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-286301 โทรสาร 074-558866

 ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

2.โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของน้องรุ่นที่ 4

กำหนดการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของน้องปี4

ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในหัวข้อ “เปิดง่าย ใช้สะดวก บวกนวัตกรรม”

(Easy to Open, Convenient to Use, and Integrated Innovation)

วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 และวันที่ 17 สิงหาคม 2561 

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

8.30 – 9.00 น.            ลงทะเบียน

9.00 – 9.10 น.            หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ กล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าอบรมและแข่งขันฯ

9.10 – 12.00 น.          อบรมหลักการและแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโจทย์ที่กำหนด

12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.        เรียนรู้การใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ห้อง computer lab

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

9.00 - 12.00 น.           ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

12.00 - 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.30 น.         ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อนำเสนอแนวคิดวันที่ 17 สิงหาคม 2561ที่ศูนย์ประชุมฯ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561

8.30 – 9.00 น.            ลงทะเบียน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

9.00 – 12.00 น.          นำเสนอผลงานและประกาศผลการตัดสิน ห้องประชุม

หมายเหตุ

* ทางภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ จะจัดอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง 2 วัน คือ วันที่ 9 และ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ทั้งนักเรียนและอาจารย์ผู้ดูแล

** วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เช้า พบที่ห้องบรรยาย 3307 ขั้น 3 อาคารไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก บ่าย พบที่ห้องคอมพิวเตอร์ 3309

*** วันที่ 10 สิงหาคม 2561 พบที่ห้องคอมพิวเตอร์ 3309


ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่

3. Open House เปิดห้องแล็บ

กิจกรรม “Open house คณะอุตสาหกรรมเกษตร”

เป็นการเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่

1. ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร แสดงเครื่องมือในการแปรรูปอาหารที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนภายใต้แรงดันสูง (Retort) ใช้สำหรับฆ่าเชื้ออาหารกระป๋อง ขวดแก้ว และบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ เช่น ถุงเพาซ์ ถาด และถ้วย พร้อมทั้งชมการสาธิตการผลิตไอศกรีมและเบเกอรี และให้ชิมฟรี

2. ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร แนะนำเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบในอาหาร ได้แก่ โปรตีน ไขมัน และใยอาหาร พร้อมทั้งได้ฝึกการหาค่า pH โดยใช้เครื่องวัดพีเอช (pH meter) (นักเรียนสามารถนำตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์มาฝึกวัดได้)

3. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร แสดงวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหาร และดูเชื้อจุลินทรีย์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

4. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ แสดงเครื่องมือทางด้านการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยนักเรียนจะได้รับบรรจุภัณฑ์ต้นแบบกลับไปด้วย

5. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม แสดงเทคโนโลยีการจัดการด้านการผลิตและด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

นอกจากนี้ในแต่ละห้องปฏิบัติการจะมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถพูดคุยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนที่นี่ได้โดยตรง จากรุ่นพี่นักศึกษาของคณะฯ