ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ (เลขที่อัตรา 3133)

รายละเอียดประกาศขยายระยะเวลา คลิกที่นี่

 

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์

                ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 3133 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

เอกสารแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่