มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ทำการส่งมอบอาคารประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งหลังที่4 ณ โรงเรียนปากบางนาคราช อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โดย ผช.อธิการบดี ดร.พนิดา สุขศรีเมือง เป็นผู้แทนในการส่งมอบอาคาร วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

2018051701

2018051702