ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่