แบบฟอร์มทุนอุดหนุนวิจัยโครงการสร้างนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด form รายงานความก้าวหน้าวิจัย

ดาวน์โหลด form5 แบบสรุปค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด form14 แบบปรับปรุงหรือขยายเวลา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยคณะฯ

คุณชลดา ขุนแก้ว โทร. 6309 (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครการ)

คุณฮาบี่บ๊ะ ละหมาน โทร. 6307