ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ http://agrodatabase.psu.ac.th/entrance/