• 1
  • 2
  • 3
  • 4

ข่าวกิจกรรม/สัมนา

logo agro ส่งมอบอาคารประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง หลังที่4 new star

logo agro ม.สงขลานครินทร์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท 

logo agro กรมทรัพย์สินฯร่วมกับมอ.จัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้า จำปาดะสตูล 

logo agro จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร 

logo agro อบรมความปลอดภัยประจำปี 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

logo agro 2 หนุ่ม 2 สไตล์กับการบรรยาย "คนรุ่นใหม่กับการลงทุน" โดยภาววิทย์ กลิ่นประทุม และ "กินอยู่อย่างสง่า" โดยสง่า ดามาพงษ์ 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด