• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

ข่าวกิจกรรม/สัมนา

logo agro อก.วิชาการ ครั้งที่ 17 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 new star

logo agro อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.สรุปผลมาตรฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ

logo agro แบบสอบถามและข้อเสนอแนะสำหรับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ new star

logo agro เชิญฟังบรรยายสัมมนาจาก BOKU University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria

logo agro เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

logo agro ค่ายอุตสาหกรรมเกษตร ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์แก่โรงเรียน ตชด. ปี 2560

logo agro การบรรยายติดอาวุธทางอาชีพให้กับนักศึกษาวัสดุภัณฑ์

logo agro งานบรรยายหัวข้อ "เมื่อคุณคิดบวก ทัศนคติเปลี่ยน เพิ่ม Productivity"

logo agro กิจกรรม Active learning โดยใช้ Flip Classroom

logo agro ค่ายในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด