• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ข่าวกิจกรรม/สัมนา

logo agro 2 หนุ่ม 2 สไตล์กับการบรรยาย "คนรุ่นใหม่กับการลงทุน" โดยภาววิทย์ กลิ่นประทุม และ "กินอยู่อย่างสง่า" โดยสง่า ดามาพงษ์ new star

logo agro เชิญร่วมอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA

logo agro คณะอุตสาหกรรมเกษตรส่งมอบดอกดารารัตน์ ผ่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

logo agro พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง Faculty of Agro-Industry, PSU And Faculty of Agricultural Technology, UGM

logo agro โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและซ้อมอัคคีภัย 

logo agro อก.วิชาการ ครั้งที่ 17 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 

logo agro อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.สรุปผลมาตรฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ

logo agro เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

logo agro ค่ายอุตสาหกรรมเกษตร ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์แก่โรงเรียน ตชด. ปี 2560

 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด