• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

ข่าวกิจกรรม/สัมนา

logo agro ขอเชิญนักศึกษาสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านเทคโนโลยีอาหารในภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน PSU-FoSTAT Food Innovation Contest 2019: South Region ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (ระดับภาคใต้) new star

logo agro การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS 2562 new star

logo agro ทีมบริหารคณะฯ เดินทางศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง 

logo agro พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2561 

logo agro ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟัง Bioeconomy & Thailand 4.0 

logo agro ศูนย์ Adcet คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทย์-เทคโนโลยี-นวัตกรรม ปักหมุดพัฒนาผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย

logo agro ปฐมนิเทศคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2561

logo agro เชิญร่วมงาน อก.วิชาการ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

logo agro คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.ร่วมกิจกรรม KM กับ คณะเทคโนโลยี ม.ข.

logo agro ส่งมอบอาคารประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง หลังที่4 

logo agro ม.สงขลานครินทร์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด