• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

ข่าวกิจกรรม/สัมนา

logo agro คณะอุตสาหกรรมเกษตรส่งมอบดอกดารารัตน์ ผ่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่new star

logo agro พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง Faculty of Agro-Industry, PSU And Faculty of Agricultural Technology, UGM

logo agro โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและซ้อมอัคคีภัย 

logo agro อก.วิชาการ ครั้งที่ 17 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 

logo agro อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.สรุปผลมาตรฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ

logo agro แบบสอบถามและข้อเสนอแนะสำหรับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 

logo agro เชิญฟังบรรยายสัมมนาจาก BOKU University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria

logo agro เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

logo agro ค่ายอุตสาหกรรมเกษตร ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์แก่โรงเรียน ตชด. ปี 2560

 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด