• 1
  • 2
  • 3

ข่าวกิจกรรม/สัมนา

logo agro จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร 

logo agro อบรมความปลอดภัยประจำปี 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

logo agro 2 หนุ่ม 2 สไตล์กับการบรรยาย "คนรุ่นใหม่กับการลงทุน" โดยภาววิทย์ กลิ่นประทุม และ "กินอยู่อย่างสง่า" โดยสง่า ดามาพงษ์ 

logo agro เชิญร่วมอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA

logo agro คณะอุตสาหกรรมเกษตรส่งมอบดอกดารารัตน์ ผ่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

logo agro พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง Faculty of Agro-Industry, PSU And Faculty of Agricultural Technology, UGM

logo agro โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและซ้อมอัคคีภัย 

logo agro อก.วิชาการ ครั้งที่ 17 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด