ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี 1 อัตรา

       ด้วยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างด้วยเงินรายได้ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 

- กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2556 (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

- วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทาง http://adcet.psu.ac.th

       

       ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอใบสมัครและดูรายละเอียดพร้อมยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-286310-11 หรือ 089-6536161

       กรณีสมัครทางไปรษณีย์ กรุณาแนบเงินค่าสมัครมาพร้อมเอกสาร

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัครได้ที่ ลิงค์ด้านล่างค่ะ

http://adcet.psu.ac.th/news_detail.php?newsID=158