บริษัท ปิติ ฟูดส์ จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา

          บริษัท ปิติ ฟู้ดส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารส่งออก  ได้ทำการขยายสาขาใหม่ ที่อยู่  33/3 ม.5  ต.วัดขนุน  อ.สิงหนคร จ.สงขลา โทรศัพท์  074 - 207622-8 และ  074 - 483223 จึงมีความประสงค์รับสมัครงาน ตำแหน่ง Supervisor 10 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง